Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 2.daļas 7.uzd. Elastības spēks (2015) 1p.
2. 2.daļas 8.uzd. Enerģija (2015) 3p.
3. 2.daļas 9.uzd. Zvaigžņu klasifikācija (2015) 3p.
4. 2.daļas 10.uzd. Gaismas ātrums (2015) 3p.