Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 2.daļas 1.uzd. Hipotēze, mainīgie lielumi (2015) 2p.
2. 2.daļas 2.uzd. Automašīnas kustība (2015) 2p.
3. 2.daļas 3.uzd. Sastiepuma spēks (2015) 2p.
4. 2.daļas 5.uzd. Elektriskais slēgums (2015) 2p.
5. 2.daļas 6.uzd. Elektriskā ķēde (2015) 2p.