Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 1.daļas 11.,12.,13.uzd. Jēdzieni (2015) 3p.
2. 1.daļas 14.,15.uzd. Elektrostatiskais spēks, strāvas stiprums (2015) 2p.
3. 1.daļas 16.uzd. Absolūtā un relatīvā kļūda (2015) 2p.
4. 1.daļas 17.,18.uzd. Elektriskās shēmas izvēle (2015) 2p.
5. 1.daļas 19.uzd. Elektrodrošība (2015) 1p.
6. 1.daļas 20.,21.uzd. Mērvienības, indukcijas strāva (2015) 2p.