Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. 1.daļas 1.uzd. Peldēšanas nosacījumi (2015) 1p.
2. 1.daļas 2.uzd. Vidējais ātrums (2015) 1p.
3. 1.daļas 3.,4., 5.uzd. Kustība (2015) 4p.
4. 1.daļas 6.,7.uzd. Spēki (2015) 2p.
5. 1.daļas 8.uzd. Strāvas stiprums (2015) 1p.
6. 1.daļas 9.,10.uzd. Kinētiskā un potenciālā enerģija (2015) 2p.