Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. 2013.gada CE programma Fizikā Centralizētā eksāmena programma Fizikā 2013.gads

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1.uzd Vektoriāli lielumi 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
2. 1.daļas 2.uzd Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki 1. izziņas līmenis zema 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
3. 1.daļas 3.uzd Slīpā plakne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
4. 1.daļas 4.uzd Atsperes potenciālā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
5. 1.daļas 5.uzd Enerģijas nezūdamības likums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
6. 1.daļas 6.uzd Gāzes spiediena maiņa 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
7. 1.daļas 7.uzd Gāzu fizikālās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
8. 1.daļas 8.uzd Siltuma plūsma 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
9. 1.daļas 9.uzd Izohorisks process 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
10. 1.daļas 10.uzd Temperatūras izmaiņas dažādās skalās 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
11. 1.daļas 11.uzd Fāzu pāreja 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
12. 1.daļas 12.uzd Elektrostatiskās parādības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
13. 1.daļas 13.uzd Elektroskopi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
14. 1.daļas 14.uzd Oma likums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
15. 1.daļas 15.uzd Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
16. 1.daļas 16.uzd Mērvienības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
17. 1.daļas 17.uzd Pētnieciskais darbs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
18. 1.daļas 18.uzd Fizikas vēsture 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
19. 1.daļas 19.uzd Temperatūras mērīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
20. 1.daļas 20.uzd Maiņsprieguma ķēdes elementi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
21. 1.daļas 21.uzd Gaismas laušana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
22. 1.daļas 22.uzd Ģeometriskā optika 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
23. 1.daļas 23.uzd Viļņu īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
24. 1.daļas 24.uzd Daļiņas noteikšana pēc nolieces virziena 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
25. 1.daļas 25.uzd Fotoefekts 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
26. 1.daļas 26.uzd Saules sistēma 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
27. 1.daļas 27.uzd Spēki, kas darbojas atoma kodolā 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
28. 1.daļas 28.uzd Eksperimentāli iegūta grafika analīze 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
29. 1.daļas 29.uzd Zinātnieka atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
30. 1.daļas 30.uzd Spektrālanalīzes pielietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
31. 2.daļas 1.uzd Impulss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
32. 2.daļas 2.uzd Ideālas gāzes stāvokļa maiņa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
33. 2.daļas 3.uzd Mērinstrumenti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
34. 2.daļas 4.uzd Svārstību grafiks 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
35. 2.daļas 5.uzd Hipotēzes uzstādīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
36. 2.daļas 6.uzd Darbs elektriskajā laukā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
37. 2.daļas 7.uzd Dažādi slēgumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
38. 2.daļas 8.uzd Gaismas laušana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
39. 2.daļas 9.uzd Planētu kustība 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
40. 2.daļas 10.uzd Gaismas laušana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 1.-10. uzdevums 00:00:00 vidēja 10p. 12. klases eksāmens Fizikā 2012. gads.
2. 1.daļas 11.-20. uzdevums 00:00:00 vidēja 10p. 12. klases eksāmens Fizikā 2012. gads.
3. 1.daļas 21.-30. uzdevums 00:00:00 vidēja 10p. 12. klases eksāmens Fizikā 2012. gads.
4. 2.daļas 1.-6. uzdevums 00:00:00 vidēja 12p. 12. klases eksāmens Fizikā 2012. gads.
5. 2.daļas 7.-10. uzdevums 00:00:00 vidēja 12p. 12. klases eksāmens Fizikā 2012. gads.