Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1.daļas 1.uzd Vektoriāli lielumi 1p.
2. 1.daļas 2.uzd Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki 1p.
3. 1.daļas 3.uzd Slīpā plakne 1p.
4. 1.daļas 5.uzd Enerģijas nezūdamības likums 1p.
5. 1.daļas 6.uzd Gāzes spiediena maiņa 1p.
6. 1.daļas 7.uzd Gāzu fizikālās īpašības 1p.
7. 1.daļas 8.uzd Siltuma plūsma 1p.
8. 1.daļas 9.uzd Izohorisks process 1p.
9. 1.daļas 10.uzd Temperatūras izmaiņas dažādās skalās 1p.
10. 1.daļas 4.uzd Atsperes potenciālā enerģija 1p.