Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1.daļas 11.uzd Fāzu pāreja 1p.
2. 1.daļas 12.uzd Elektrostatiskās parādības 1p.
3. 1.daļas 13.uzd Elektroskopi 1p.
4. 1.daļas 14.uzd Oma likums 1p.
5. 1.daļas 15.uzd Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē 1p.
6. 1.daļas 16.uzd Mērvienības 1p.
7. 1.daļas 17.uzd Pētnieciskais darbs 1p.
8. 1.daļas 18.uzd Fizikas vēsture 1p.
9. Temperatūras mērīšana 1p.
10. 1.daļas 20.uzd Maiņsprieguma ķēdes elementi 1p.