Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1.daļas 21.uzd Gaismas laušana 1p.
2. 1.daļas 22.uzd Ģeometriskā optika 1p.
3. 1.daļas 23.uzd Viļņu īpašības 1p.
4. 1.daļas 24.uzd Daļiņas noteikšana pēc nolieces virziena 1p.
5. 1.daļas 25.uzd Fotoefekts 1p.
6. 1.daļas 26.uzd Saules sistēma 1p.
7. 1.daļas 27.uzd Spēki, kas darbojas atoma kodolā 1p.
8. 1.daļas 28.uzd Eksperimentāli iegūta grafika analīze 1p.
9. 1.daļas 29.uzd Zinātnieka atpazīšana 1p.
10. 1.daļas 30.uzd Spektrālanalīzes pielietojums 1p.