Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. 2.daļas 1.uzd Impulss 2p.
2. 2.daļas 2.uzd Ideālas gāzes stāvokļa maiņa 2p.
3. 2.daļas 3.uzd Mērinstrumenti 2p.
4. 2.daļas 4.uzd Svārstību grafiks 2p.
5. 2.daļas 5.uzd Hipotēzes uzstādīšana 2p.
6. 2.daļas 6.uzd Darbs elektriskajā laukā 2p.