3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Uzdevumi

1. 1.daļas 1.uzd Vektoriāli lielumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.daļas 2.uzd Vienmērīgi paātrinātas kustības grafiki

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 1.daļas 3.uzd Slīpā plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1.daļas 4.uzd Atsperes potenciālā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1.daļas 5.uzd Enerģijas nezūdamības likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1.daļas 6.uzd Gāzes spiediena maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1.daļas 7.uzd Gāzu fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1.daļas 8.uzd Siltuma plūsma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1.daļas 9.uzd Izohorisks process

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1.daļas 10.uzd Temperatūras izmaiņas dažādās skalās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1.daļas 11.uzd Fāzu pāreja

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1.daļas 12.uzd Elektrostatiskās parādības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1.daļas 13.uzd Elektroskopi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1.daļas 14.uzd Oma likums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1.daļas 15.uzd Ampērmetra un voltmetra slēgums ķēdē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1.daļas 16.uzd Mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1.daļas 17.uzd Pētnieciskais darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. 1.daļas 18.uzd Fizikas vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. 1.daļas 19.uzd Temperatūras mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. 1.daļas 20.uzd Maiņsprieguma ķēdes elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. 1.daļas 21.uzd Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1.daļas 22.uzd Ģeometriskā optika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. 1.daļas 23.uzd Viļņu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. 1.daļas 24.uzd Daļiņas noteikšana pēc nolieces virziena

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 1.daļas 25.uzd Fotoefekts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 1.daļas 26.uzd Saules sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 1.daļas 27.uzd Spēki, kas darbojas atoma kodolā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. 1.daļas 28.uzd Eksperimentāli iegūta grafika analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. 1.daļas 29.uzd Zinātnieka atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. 1.daļas 30.uzd Spektrālanalīzes pielietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. 2.daļas 1.uzd Impulss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. 2.daļas 2.uzd Ideālas gāzes stāvokļa maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
33. 2.daļas 3.uzd Mērinstrumenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. 2.daļas 4.uzd Svārstību grafiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
35. 2.daļas 5.uzd Hipotēzes uzstādīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
36. 2.daļas 6.uzd Darbs elektriskajā laukā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. 2.daļas 7.uzd Dažādi slēgumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. 2.daļas 8.uzd Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
39. 2.daļas 9.uzd Planētu kustība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
40. 2.daļas 10.uzd Gaismas laušana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. 1.daļas 1.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. 1.daļas 11.-20. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. 1.daļas 21.-30. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. 2.daļas 1.-6. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. 2.daļas 7.-10. uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem