69p.

Tēmā "Valsts eksāmens bioloģijā 2017. g." pieejami 43 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.