Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzdevums. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 1p.
2. 1. daļas 12. uzdevums. Ūdens riņķojums dabā 1p.
3. 1. daļas 13. uzdevums. Organoīdu funkcijas 1p.
4. 1. daļas 14. uzdevums. Augu šūnapvalka uzbūve 1p.
5. 1. daļas 15. uzdevums. Vielu transports caur šūnas membrānu 1p.
6. 1. daļas 16. uzdevums. Glikozes loma šūnas dzīvības procesos 1p.
7. 1. daļas 17. uzdevums. Šūnu dalīšanās veidi 1p.
8. 1. daļas 18. uzdevums. Cistiskā fibroze 1p.
9. 1. daļas 19. uzdevums. Ooģenēze 1p.
10. 1. daļas 20. uzdevums. Kartupeļa genotips 1p.