Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 1p.
2. Ūdens riņķojums dabā 1p.
3. Organoīdu funkcijas 1p.
4. Augu šūnapvalka uzbūve 1p.
5. Vielu transports caur šūnas membrānu. 1p.
6. Glikozes loma šūnas dzīvības procesos 1p.
7. Šūnu dalīšanās veidi 1p.
8. Cistiskā fibroze 1p.
9. Ooģenēze 1p.
10. Kartupeļa genotips 1p.