Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 21. uzdevums. Placentas un nabassaites funkcijas 1p.
2. 1. daļas 22. uzdevums. Sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi 1p.
3. 1. daļas 23. uzdevums. Gāzu maiņa plaušās 1p.
4. 1. daļas 24. uzdevums. Transpirācijas apstākļi 1p.
5. 1. daļas 25. uzdevums. Pepsīna darbības apstākļi 1p.
6. 1. daļas 26. uzdevums. Amilāzes darbības atkarība no pH 1p.
7. 1. daļas 27. uzdevums. Termoregulācija 1p.
8. 1. daļas 28. uzdevums. Refleksa loks 1p.
9. 1. daļas 29. uzdevums. Viroterapija 1p.
10. 1. daļas 30. uzdevums. Vakcīnas 1p.