Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 2. daļas 1. uzdevums. Insulīna biosintēze 2p.
2. 2. daļas 2. uzdevums. Barošanās tīkls 2p.
3. 2. daļas 3. uzdevums. Sēklu dīgšana 2p.
4. 2. daļas 4. uzdevums. Piena izslaukums 2p.
5. 2. daļas 5. uzdevums. Lielais asinsrites loks 2p.
6. 2. daļas 6. uzdevums. Hloroplasti 2p.
7. 2. daļas 7. uzdevums. Maizes rauga elpošana 3p.
8. 2. daļas 8. uzdevums. Dzeņu ārējās pazīmes 3p.
9. 2. daļas 9. uzdevums. Tuberkuloze 3p.
10. 2. daļas 10. uzdevums. Transpirācijas eksperiments 3p.