Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

48p.
1. 2. daļas 1. uzdevums. Insulīna biosintēze 16p.
2. 2. daļas 2. uzdevums. Barošanās tīkls 3p.
3. 2. daļas 3. uzdevums. Sēklu dīgšana 2p.
4. 2. daļas 4. uzdevums. Piena izslaukums 2p.
5. 2. daļas 5. uzdevums. Lielais asinsrites loks 4p.
6. 2. daļas 6. uzdevums. Hloroplasti 2p.
7. 2. daļas 7. uzdevums. Maizes rauga elpošana 6p.
8. 2. daļas 8. uzdevums. Dzeņu ārējās pazīmes 4p.
9. 2. daļas 9. uzdevums. Tuberkuloze 5p.
10. 2. daļas 10. uzdevums. Transpirācijas eksperiments 4p.