Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmeņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto aprakstu, lai sarindotu dzīvības organizācijas līmeņus.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Dzīvo organismu valstu pārstāvju šūnu uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc dotā apraksta nosaka, kādai organismu valstij piederīgā šūna raksturota.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Augu ārējās pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni saskata augu ārējās pazīmes pēc dotā apraksta.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Monēru valsts īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc attēla un apraksta nosaka organisma piederību monēru valstij.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Ērču encefalīta saslimstības biežums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto grafisko attēlu, lai noteiktu galveno encefalīta izplatīšanās faktoru.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Dārza kaitēkļu noteicējs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto vienkāršu noteicēju posmkāju noteikšanai.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Darvina evolūcijas teorija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni parāda bioloģijas attīstības vēstures izpratni, izvērtējot apgalvojumus par Darvina teoriju.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Dabiskā izlase 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā saskata dabiskas izlases piemēru.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Augu audu kultūru banka 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni, lasot tekstu, gūst atbildi uz jautājumu par bankas lomu reto augu sugu saglabāšanā.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Sukcesija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto shēmu, lai noteiktu nākamo sukcesijas stadiju .
11. 1. daļas 11. uzdevums. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka organismu savstarpējās attiecības, izmantojot grafisko attēlu.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Ūdens riņķojums dabā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atrod kļūdainus augu un dzīvnieku dzīvības procesu nosaukumus ūdens aprites shēmā.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Organoīdu funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atpazīst attēlā šūnas organoīdus un nosauc to funkcijas.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Augu šūnapvalka uzbūve 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izvēlas nosaukumu attēlam par šūnapvalka struktūru.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Vielu transports caur šūnas membrānu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni saskata attēlā vielu transporta veidus caur šūnas membrānu.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Glikozes loma šūnas dzīvības procesos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni skaidro glikozes nozīmi šūnas enerģētiskajos procesos.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Šūnu dalīšanās veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kādās šūnās nenotiek mitoze.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Cistiskā fibroze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka pēcnācēju genotipu, ja viņam mātes genotips.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Ooģenēze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto shēmu, lai atrastu pareizos apgalvojumus par ooģenēzi.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Kartupeļa genotips 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka kartupeļu mātesauga, bumbuļu un asnu genotipu.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Placentas un nabassaites funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosauc placentas un nabassaites funkcijas.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas nosaka sēklu dīgšanas apstākļus.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Gāzu maiņa plaušās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni skaidro gāzu maiņu plaušās pēc dotās shēmas.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Transpirācijas apstākļi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas skaidro transpirāciju ietekmējošos faktorus.
25. 1. daļas 25. uzdevums. Pepsīna darbības apstākļi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka pepsīna darbībai piemērotus apstākļus.
26. 1. daļas 26. uzdevums. Amilāzes darbības atkarība no pH 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par amilāzes darbībai piemērotāko pH pēc dotajiem datiem.
27. 1. daļas 27. uzdevums. Termoregulācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni salīdzina tekstu ar shēmu un atrod atbildi uz jautājumu par termoregulāciju.
28. 1. daļas 28. uzdevums. Refleksa loks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc shēmas skaidro refleksa loku.
29. 1. daļas 29. uzdevums. Viroterapija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni tekstā atrod atbildi uz jautājumu par viroterapijas priekšrocībām.
30. 1. daļas 30. uzdevums. Vakcīnas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka, kuras vielas nevar iegūt ar gēnu inženierijas metodi.
31. 2. daļas 1. uzdevums. Insulīna biosintēze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni uzraksta mRNS nukleotīdus un aminoskābes, ja doti DNS nukleotīdi, kas kodē insulīnu.
32. 2. daļas 2. uzdevums. Barošanās tīkls 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni analizē organismu attiecības barošanās tīklā.
33. 2. daļas 3. uzdevums. Sēklu dīgšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni skaidro dīgsta masas izmaiņas pēc grafiskā attēla.
34. 2. daļas 4. uzdevums. Piena izslaukums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni prognozē piena daudzuma izmaiņas atkarībā no vides temperatūras.
35. 2. daļas 5. uzdevums. Lielais asinsrites loks 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēni skaidro asinsrites loka daļu funkcijas pēc dotas shēmas.
36. 2. daļas 6. uzdevums. Hloroplasti 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atpazīst hloroplasta attēlu un raksturo tā aktivitāti ietekmējošos faktorus.
37. 2. daļas 7. uzdevums. Maizes rauga elpošana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni prognozē un pamato viedokli par rauga elpošanas aktivitāti mainīgos apstākļos.
38. 2. daļas 8. uzdevums. Dzeņu ārējās pazīmes 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni novēro dzeņu pielāgojumus dzīvesveidam un pamato tos.
39. 2. daļas 9. uzdevums. Tuberkuloze 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni iegūst informāciju par tuberkulozes saslimšanas statistiku un izsaka viedokli par vakcinēšanos.
40. 2. daļas 10. uzdevums. Transpirācijas eksperiments 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pēc eksperimenta apraksta grupē lielumus un atpazīst transpirācijas procesu.
41. 3. daļas 1. uzdevums. Ciltskoks 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni pēc ciltskoka nosaka genotipus.
42. 3. daļas 2. uzdevums. Kompostēšana 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni nosaka kompostēšanai piemērotus atkritumu veidus, kompostēšanas lomu vides problēmu mazināšanā.
43. 3. daļas 3. uzdevums. Eksperiments ar ērcēm 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni labo kļūdainu eksperimenta plānojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
2. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
3. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
4. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļas 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 24 p.
5. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļas 1.-3. uzd. 00:00:00 vidēja 15 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 03:00:00 vidēja 68 p.