Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmeņi Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto aprakstu, lai sarindotu dzīvības organizācijas līmeņus.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Dzīvo organismu valstu pārstāvju šūnu uzbūve Citi vidēja 1p. Skolēni pēc dotā apraksta nosaka, kādai organismu valstij piederīgā šūna raksturota.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Augu ārējās pazīmes Citi vidēja 1p. Skolēni saskata augu ārējās pazīmes pēc dotā apraksta.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Monēru valsts īpašības Citi vidēja 1p. Skolēni pēc attēla un apraksta nosaka organisma piederību monēru valstij.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Ērču encefalīta saslimstības biežums Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto grafisko attēlu, lai noteiktu galveno encefalīta izplatīšanās faktoru.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Dārza kaitēkļu noteicējs Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto vienkāršu noteicēju posmkāju noteikšanai.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Darvina evolūcijas teorija Citi vidēja 1p. Skolēni parāda bioloģijas attīstības vēstures izpratni, izvērtējot apgalvojumus par Darvina teoriju.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Dabiskā izlase Citi vidēja 1p. Skolēni attēlā saskata dabiskas izlases piemēru.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Augu audu kultūru banka Citi vidēja 1p. Skolēni, lasot tekstu, gūst atbildi uz jautājumu par bankas lomu reto augu sugu saglabāšanā.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Sukcesija Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto shēmu, lai noteiktu nākamo sukcesijas stadiju .
11. 1. daļas 11. uzdevums. Organismu savstarpējās attiecības ekosistēmā Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka organismu savstarpējās attiecības, izmantojot grafisko attēlu.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Ūdens riņķojums dabā Citi vidēja 1p. Skolēni atrod kļūdainus augu un dzīvnieku dzīvības procesu nosaukumus ūdens aprites shēmā.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Organoīdu funkcijas Citi vidēja 1p. Skolēni atpazīst attēlā šūnas organoīdus un nosauc to funkcijas.
14. 1. daļas 14. uzdevums. Augu šūnapvalka uzbūve Citi vidēja 1p. Skolēni izvēlas nosaukumu attēlam par šūnapvalka struktūru.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Vielu transports caur šūnas membrānu Citi vidēja 1p. Skolēni saskata attēlā vielu transporta veidus caur šūnas membrānu.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Glikozes loma šūnas dzīvības procesos Citi vidēja 1p. Skolēni skaidro glikozes nozīmi šūnas enerģētiskajos procesos.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Šūnu dalīšanās veidi Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka, kādās šūnās nenotiek mitoze.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Cistiskā fibroze Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka pēcnācēju genotipu, ja viņam mātes genotips.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Ooģenēze Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto shēmu, lai atrastu pareizos apgalvojumus par ooģenēzi.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Kartupeļa genotips Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka kartupeļu mātesauga, bumbuļu un asnu genotipu.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Placentas un nabassaites funkcijas Citi vidēja 1p. Skolēni nosauc placentas un nabassaites funkcijas.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Sēklu dīgšanai nepieciešamie apstākļi Citi vidēja 1p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas nosaka sēklu dīgšanas apstākļus.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Gāzu maiņa plaušās Citi vidēja 1p. Skolēni skaidro gāzu maiņu plaušās pēc dotās shēmas.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Transpirācijas apstākļi Citi vidēja 1p. Skolēni pēc eksperimenta shēmas skaidro transpirāciju ietekmējošos faktorus.
25. 1. daļas 25. uzdevums. Pepsīna darbības apstākļi Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka pepsīna darbībai piemērotus apstākļus.
26. 1. daļas 26. uzdevums. Amilāzes darbības atkarība no pH Citi vidēja 1p. Skolēni secina par amilāzes darbībai piemērotāko pH pēc dotajiem datiem.
27. 1. daļas 27. uzdevums. Termoregulācija Citi vidēja 1p. Skolēni salīdzina tekstu ar shēmu un atrod atbildi uz jautājumu par termoregulāciju.
28. 1. daļas 28. uzdevums. Refleksa loks Citi vidēja 1p. Skolēni pēc shēmas skaidro refleksa loku.
29. 1. daļas 29. uzdevums. Viroterapija Citi vidēja 1p. Skolēni tekstā atrod atbildi uz jautājumu par viroterapijas priekšrocībām.
30. 1. daļas 30. uzdevums. Vakcīnas Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka, kuras vielas nevar iegūt ar gēnu inženierijas metodi.
31. 2. daļas 1. uzdevums. Insulīna biosintēze Citi vidēja 2p. Skolēni uzraksta mRNS nukleotīdus un aminoskābes, ja doti DNS nukleotīdi, kas kodē insulīnu.
32. 2. daļas 2. uzdevums. Barošanās tīkls Citi vidēja 2p. Skolēni analizē organismu attiecības barošanās tīklā.
33. 2. daļas 3. uzdevums. Sēklu dīgšana Citi vidēja 2p. Skolēni skaidro dīgsta masas izmaiņas pēc grafiskā attēla.
34. 2. daļas 4. uzdevums. Piena izslaukums Citi vidēja 2p. Skolēni prognozē piena daudzuma izmaiņas atkarībā no vides temperatūras.
35. 2. daļas 5. uzdevums. Lielais asinsrites loks Citi augsta 2p. Skolēni skaidro asinsrites loka daļu funkcijas pēc dotas shēmas.
36. 2. daļas 6. uzdevums. Hloroplasti Citi vidēja 2p. Skolēni atpazīst hloroplasta attēlu un raksturo tā aktivitāti ietekmējošos faktorus.
37. 2. daļas 7. uzdevums. Maizes rauga elpošana Citi vidēja 3p. Skolēni prognozē un pamato viedokli par rauga elpošanas aktivitāti mainīgos apstākļos.
38. 2. daļas 8. uzdevums. Dzeņu ārējās pazīmes Citi vidēja 3p. Skolēni novēro dzeņu pielāgojumus dzīvesveidam un pamato tos.
39. 2. daļas 9. uzdevums. Tuberkuloze Citi vidēja 3p. Skolēni iegūst informāciju par tuberkulozes saslimšanas statistiku un izsaka viedokli par vakcinēšanos.
40. 2. daļas 10. uzdevums. Transpirācijas eksperiments Citi vidēja 3p. Skolēni pēc eksperimenta apraksta grupē lielumus un atpazīst transpirācijas procesu.
41. 3. daļas 1. uzdevums. Ciltskoks Citi vidēja 4p. Skolēni pēc ciltskoka nosaka genotipus.
42. 3. daļas 2. uzdevums. Kompostēšana Citi vidēja 5p. Skolēni nosaka kompostēšanai piemērotus atkritumu veidus, kompostēšanas lomu vides problēmu mazināšanā.
43. 3. daļas 3. uzdevums. Eksperiments ar ērcēm Citi vidēja 6p. Skolēni labo kļūdainu eksperimenta plānojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.
2. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.
3. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļas 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 10p.
4. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļas 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 24p.
5. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļas 1.-3. uzd. 00:00:00 vidēja 15p.

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2017. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 03:00:00 vidēja 68p.