ONLINE VIDEO KURSS
"ANGĻU VALODA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Writing, Task 1 - Tips for writing a paragraph Recommendations and tips for writing a paragraph
2. Writing, Task 2 - Tips for writing an informal letter Recommendations and tips for writing an informal letter

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading, Task 1 - Eco-friendly designer 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Read the text about an eco-friendly designer and choose the correct option
2. Reading, Task 2 - Selfie sticks 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Read the article about selfie sticks and choose correct phrases
3. Listening, Part 1 - Two islands 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Listen to a radio programme about two islands
4. Listening, Task 2 - Protecting your online identity 2. izziņas līmenis vidēja 10 p. Listen to the programme about protecting your online identity and fill the gaps
5. Language Use, Task 1 - Languages 2. izziņas līmenis vidēja 12 p. Read the text below and choose the word or phrase which best completes each sentence
6. Language Use, Task 2 - A 4D cinema in England 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Fill each of the numbered gaps. Use only one word in each gap

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reading Part 00:00:00 vidēja 20 p. Lasīšanas daļa. 9. klases eksāmens angļu valodā 2016. gadā
2. Listening Part 00:00:00 vidēja 20 p. Klausīšanās daļa. 9. klases eksāmens angļu valodā 2016. gadā
3. Language Use Part 00:00:00 vidēja 20 p. Valodas lietojums. 9. klases eksāmens angļu valodā 2016. gadā