ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas eksāmenu

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Izteiksme ar pakāpēm (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes
2. 1. daļas 2. uzd. Lieluma izteikšana no formulas (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Formula ar daļu
3. 1. daļas 3. uzd. Iracionāls vienādojums (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas vienkārša iracionāla vienādojuma sakni
4. 1. daļas 4. uzd. Vienādojums ar diviem nezināmiem (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jānosaka atrisinājumu skaits
5. 1. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Eksponentfunkcijas monotonitāte
6. 1. daļas 6. uzd. Pakāpju salīdzināšana (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina pakāpes, ja bāze ir 0,5
7. 1. daļas 7. uzd. Ekvivalenti pārveidojumi (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkāršas daļveida nevienādības pārveidošana
8. 1. daļas 8. uzd. Taisnes prizmā (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod šķērsas taisnes.
9. 1. daļas 9. uzd. Cilindra aksiālšķēlums (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izsaka augstumu vai rādiusu, ja aksiālšķēlums ir kvadrāts
10. 1. daļas 10. uzd. Vienības riņķa vērtības (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina cos vērtības
11. 1. daļas 11. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbilžu izvēle sin x=1 vai -1; cos x=1 vai -1 radiānos
12. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtību apgabals (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sinusa funkcija
13. 1. daļas 13. uzd. Vektora koordinātas (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotām koordinātām un zīmējuma, nosaka vektora koordinātas
14. 1. daļas 14. uzd. Varbūtību teorija (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Klasiskā metode (met 1 spēļu kauliņu)
15. 1. daļas 15. uzd. Kopskaita noteikšana (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Teksta izpratne. Grāmatu skaits, ar parametru.
16. 1. daļas 16. uzd. Skaitļu attiecības (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attiecību izmantošana skaita noteikšanā
17. 1. daļas 17. uzd. Vidējie procenti (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vidējie procenti. 12 mēneši
18. 1. daļas 19. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pakāpes vērtības aprēķināšana
19. 1. daļas 20. uzd. Lodes tilpums (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina lodes tilpumu, ja rādiuss palielinās n reizes
20. 1. daļas 21. uzd. Kuba leņķi (2017) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka leņķi starp kuba sānu diagonālēm.
21. 1. daļas 22. uzd. Cilindrā ievilkts konuss (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Konuss ievilkts cilindrā. No cilindra tilpuma no saka konusa tilpumu
22. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina kombinācijas
23. 1. daļas 24. uzd. Bezgalīgi dilstošas progresijas summa (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota bezgalīgi dilstošas ģeometriskās progresijas pirmais loceklis un kvocients. Aprēķina summu.
24. 1. daļas 25. uzd. Ģeometriska ķermeņa skaldņu skaits (2017) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc šķautņu skaita nosaka, ka ķermenis ir prizma (ne piramīda) un nosaka skaldņu skaitu
25. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Bāze >1, abas bāzes jāpārveido
26. 2. daļas 2. uzd. Trijstūra prizmas virsmas laukums (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Lieto Pitagora teorēmu, aprēķina pilnas virsmas laukumu
27. 2. daļas 3. uzd. Substitūcijas metode (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Substitūcijas metode, pilnais un nepilnie kvadrātvienādojumi
28. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Summas pārveidošana par daļu, līdzīgo savilkšana, binomu reizināšana un kvadrātu starpības formulas lietošana, trigonometriskās pamatidentitātes lietšana, daļas saīsināšana
29. 2. daļas 6. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Atrisina logaritmisko nevienādību, skaitļa pārveidošana par logaritmu, 2 kvadrātnevienādības
30. 2. daļas 7. uzd. Trijstūra leņķi (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sastāda vienādojumu trijstūra laukumam. Aprēķina leņķus.
31. 2. daļas 8. uzd. Procenti tekstā (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Lineāru vienādojumu sistēmas sastādīšana un atrisināšana
32. 2. daļas 9. uzd. Kombinatorika (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Cik dažādus skaitļus var izveidot. Cipari atkārtojas
33. 2. daļas 10. uzd. Piramīda ar vienādām šķautnēm (2017) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nosaka augstuma pamatu (pamata hipotenūzas vidusspunkts), aprēķina piramīdas augstumu, pamata laukumu, piramīdas tilpumu. Zina sakarības taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi
34. 3. daļas 1. uzd. Divi nezināmie (2017) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka vienādojuma un nevienādības ar diviem mainīgajiem atrisinājumu
35. 3. daļas 2. uzd. Funkciju īpašības (2017) 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto funkcijas paritāti un periodiskumu
36. 3. daļas 3. uzd. Četrstūra leņķi (2017) 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot izdarīt secinājumus, izmantojot leņķus un to sinusu vērtības

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1.-10. uzd. (2017) 00:15:00 vidēja 10 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei (2017. g.)
2. 1. daļas 11.-25. uzd. (2017) 00:15:00 vidēja 18 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei (2017. g.)
3. 2017. gada eksāmena 2. daļas algebras uzdevumi 00:00:00 vidēja 20,5 p.
4. 2017. gada eksāmena 2.-3. daļas ģeometrijas uzdevumi 00:00:00 vidēja 18 p.
5. 2017. gada eksāmena 2.-3. daļas uzdevumi par funkcijām un kombinatorika 00:00:00 vidēja 12 p.