Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

18p.
1. 1. daļas 10. uzd. Vienības riņķa vērtības (2017) 1p.
2. 1. daļas 11. uzd. Trigonometriskais pamatvienādojums (2017) 1p.
3. 1. daļas 12. uzd. Trigonometriskās funkcijas vērtību apgabals (2017) 1p.
4. 1. daļas 13. uzd. Vektora koordinātas (2017) 2p.
5. 1. daļas 14. uzd. Varbūtību teorija (2017) 1p.
6. 1. daļas 15. uzd. Kopskaita noteikšana (2017) 1p.
7. 1. daļas 16. uzd. Skaitļu attiecības (2017) 1p.
8. 1. daļas 17. uzd. Vidējie procenti (2017) 1p.
9. 1. daļas 19. uzd. Pakāpe ar daļveida kāpinātāju (2017) 1p.
10. 1. daļas 20. uzd. Lodes tilpums (2017) 1p.
11. 1. daļas 21. uzd. Kuba leņķi (2017) 1p.
12. 1. daļas 22. uzd. Cilindrā ievilkts konuss (2017) 1p.
13. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika (2017) 2p.
14. 1. daļas 24. uzd. Bezgalīgi dilstošas progresijas summa (2017) 2p.
15. 1. daļas 25. uzd. Ģeometriska ķermeņa skaldņu skaits (2017) 1p.