Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20,5p.
1. 2. daļas 1. uzd. Eksponentnevienādība (2017) 3p.
2. 2. daļas 3. uzd. Substitūcijas metode (2017) 4p.
3. 2. daļas 4. uzd. Trigonometriskie pārveidojumi (2017) 4p.
4. 2. daļas 6. uzd. Logaritmiskā nevienādība (2017) 4,5p.
5. 2. daļas 8. uzd. Procenti tekstā (2017) 5p.