Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzd. Izteiksme ar pakāpēm (2017) 1p.
2. 1. daļas 2. uzd. Lieluma izteikšana no formulas (2017) 1p.
3. 1. daļas 3. uzd. Iracionāls vienādojums (2017) 1p.
4. 1. daļas 4. uzd. Vienādojums ar diviem nezināmiem (2017) 1p.
5. 1. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2017) 1p.
6. 1. daļas 6. uzd. Pakāpju salīdzināšana (2017) 1p.
7. 1. daļas 7. uzd. Ekvivalenti pārveidojumi (2017) 1p.
8. 1. daļas 8. uzd. Taisnes prizmā (2017) 1p.
9. 1. daļas 9. uzd. Cilindra aksiālšķēlums (2017) 1p.
10. 1. daļas 10. uzd. Vienības riņķa vērtības (2017) 1p.