ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Eksāmenā veicamo uzdevumu skaits, iegūstamo punktu skaits un paredzētais izpildes laiks:
 
Daļa
Uzdevumu skaits
Punktu skaits
Laiks (min)
1.
25
25
50
2. un 3.
 13
55
 190
 
Matemātikas eksāmenā nav paredzēts starpbrīdis.

Eksāmena 1. daļas uzdevumu atbildes ir jāraksta atbilžu lapā! Punktu var iegūt tikai par pareizu atbildi.
1. daļā netiek vērtēts risinājuma pieraksts vai daļēji pareiza atbilde.
 
Eksāmenā 2. un 3. daļas uzdevumu atrisinājumos jāparāda pilna risinājuma gaita. Tikai pareiza atbilde un atsevišķas darbības vien eksāmenā nenodrošina maksimāli iespējamos punktus.
 
Diemžēl portālā Uzdevumi.lv skolēns nevar iesniegt pilnu skaidrojumu, tāpēc rūpīgi jāizpēta atrisinājuma soļus, lai novērtētu sava risinājuma pareizību. Ievēro, ka uzdevumiem var būt dažādi risinājumi, Uzdevumi.lv tiek dots viens no iespējamiem risinājumiem.