35p.

Tēmā "Diagnosticējošais darbs 2019. g." pieejami 17 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.