Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un teksta izpratne. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: varoņa rakstura īpašību noteikšana pēc tekstā minētajām darbībām.
2. Lasīšana un teksta izpratne. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: varoņa nozīmes noteikšana atbilstoši viņa veiktajām darbībām.
3. Lasīšana un teksta izpratne. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.3. plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus, izsaka savu viedokli un pamato to. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4. Lasīšana un teksta izpratne. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.3. plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus, izsaka savu viedokli un pamato to. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
5. Lasīšana un teksta izpratne. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. 11.3. veido mērķtiecīgu, sakarīgu un pabeigtu tekstu. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
6. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē. 11.13. raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām. 11.17. nosaka vārdu piederību vārdšķirai. Vietvārdu un to iemītnieku nosaukumu pareizrakstība.
7. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.15. nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīme. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes lietojuma noteikšana. Teikuma uzbūves noteikšana (salikts teikums un vienkāršs teikums).
8. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.13. raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām. 6. deklinācijas lietvārda "uguns" atbilstošo formu lietojums teikumā.
9. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē.
10. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 11.15. nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīmes.
11. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. 11.13. izrunā un raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām.
12. Klausīšanās. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
13. Klausīšanās. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 6 p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
14. Klausīšanās. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
15. Klausīšanās. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.9. veido izteikumus un tekstu atbilstoši saziņas tematam, mērķim un adresātam.
16. Klausīšanās. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 10.9. veido izteikumus un tekstu atbilstoši saziņas tematam, mērķim un adresātam.
17. Rakstīšanas uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. 10.3 plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus; 10.18. raksta tekstu atbilstoši adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam; 11.5. veido tekstus apraksta un vēstījuma veidā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne 23:40:00 vidēja 13 p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne: detalizētas informācijas saskatīšana tekstā, apgalvojumu atbilstības tekstam noteikšana, pareizrakstības un interpunkcijas prasmju pārbaude.
2. Klausīšanās daļa 00:30:00 vidēja 14 p. Klausīšanās prasmes paŗbaude: apgalvojumu atbilstības dzirdētajam noteikšana, detalizētas informācijas saklausīšana.