Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un teksta izpratne. 1. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: varoņa rakstura īpašību noteikšana pēc tekstā minētajām darbībām.
2. Lasīšana un teksta izpratne. 2. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: varoņa nozīmes noteikšana atbilstoši viņa veiktajām darbībām.
3. Lasīšana un teksta izpratne. 3. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.3. plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus, izsaka savu viedokli un pamato to. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4. Lasīšana un teksta izpratne. 4. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.3. plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus, izsaka savu viedokli un pamato to. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
5. Lasīšana un teksta izpratne. 5. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.16. vērtē tekstā ietverto informāciju (jauna/zināma, svarīga/mazsvarīga) un izmanto to savā darbībā. 11.3. veido mērķtiecīgu, sakarīgu un pabeigtu tekstu. Darbs ar tekstu. Teksta izpratne: informācijas meklēšana tekstā atbilstoši uzdotajam jautājumam.
6. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne. 6. uzdevums Citi vidēja 2p. 11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē. 11.13. raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām. 11.17. nosaka vārdu piederību vārdšķirai. Vietvārdu un to iemītnieku nosaukumu pareizrakstība.
7. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums Citi vidēja 2p. 11.15. nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīme. Daudznozīmīgu vārdu nozīmes lietojuma noteikšana. Teikuma uzbūves noteikšana (salikts teikums un vienkāršs teikums).
8. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums Citi vidēja 2p. 11.13. raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām. 6. deklinācijas lietvārda "uguns" atbilstošo formu lietojums teikumā.
9. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums Citi vidēja 1p. 11.7. saskata vārdu, sintaktisko konstrukciju un pieturzīmju nozīmi teksta uztverē un izveidē.
10. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums Citi vidēja 2p. 11.15. nošķir viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus, šķir vārdu tiešās un pārnestās nozīmes.
11. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums Citi vidēja 5p. 11.13. izrunā un raksta vārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām.
12. Klausīšanās. 1. uzdevums Citi vidēja 3p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
13. Klausīšanās. 2. uzdevums Citi vidēja 6p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
14. Klausīšanās. 3. uzdevums Citi vidēja 3p. 10.6. dzirdēto tekstu uztver kā veselumu un detalizēti.
15. Klausīšanās. 4. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.9. veido izteikumus un tekstu atbilstoši saziņas tematam, mērķim un adresātam.
16. Klausīšanās. 5. uzdevums Citi vidēja 1p. 10.9. veido izteikumus un tekstu atbilstoši saziņas tematam, mērķim un adresātam.
17. Rakstīšanas uzdevums Citi vidēja 2p. 10.3 plāno un veido adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam atbilstošus izteikumus; 10.18. raksta tekstu atbilstoši adresātam, saziņas tematam, mērķim, vietai un laikam; 11.5. veido tekstus apraksta un vēstījuma veidā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lasīšana un valodas sistēmas izpratne 23:40:00 vidēja 13p. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne: detalizētas informācijas saskatīšana tekstā, apgalvojumu atbilstības tekstam noteikšana, pareizrakstības un interpunkcijas prasmju pārbaude.
2. Klausīšanās daļa 00:30:00 vidēja 14p. Klausīšanās prasmes paŗbaude: apgalvojumu atbilstības dzirdētajam noteikšana, detalizētas informācijas saklausīšana.