Grūtības pakāpe:
23:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Lasīšana un teksta izpratne. 1. uzdevums 1p.
2. Lasīšana un teksta izpratne. 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana un teksta izpratne. 3. uzdevums 1p.
4. Lasīšana un teksta izpratne. 4. uzdevums 1p.
5. Lasīšana un teksta izpratne. 5. uzdevums 1p.
6. Lasīšana un valodas sistēma. 7. uzdevums 2p.
7. Lasīšana un valodas sistēma. 8. uzdevums 2p.
8. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 9. uzdevums 1p.
9. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 10. uzdevums 2p.
10. Lasīšanas un valodas sistēmas izpratne. 11. uzdevums 1p.