39p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2013. g." pieejami 33 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.