Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 11. uzdevums 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 12. uzdevums 1p.
3. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 13. uzdevums 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 14. uzdevums 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 15. uzdevums 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 16. uzdevums 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 17. uzdevums 1p.
8. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 18. uzdevums 1p.
9. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 19. uzdevums 1p.
10. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 20. uzdevums 1p.