Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 21. uzdevums 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 22. uzdevums 1p.
3. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 23. uzdevums 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 24. uzdevums 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 25. uzdevums 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 26. uzdevums 1p.