Grūtības pakāpe:
00:08:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 3p.
2. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. II daļas 4. uzdevums 3p.
4. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums I 2p.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 6. uzdevums II 2p.
7. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 7. uzdevums 1p.