Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 1p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 1p.
3. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 3. uzdevums 1p.
4. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 4. uzdevums 1p.
5. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 5. uzdevums 1p.
6. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 6. uzdevums 1p.
7. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 7. uzdevums 1p.
8. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 8. uzdevums 1p.
9. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 9. uzdevums 1p.
10. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 10. uzdevums 1p.