Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Māksla 19./20.gadsimtā 19./20.gadsimta mākslas vispārīgs raksturojums.
2. Jūgendstils Mākslas virziena jūgendstila raksturojums, autori, darbu attēli.
3. Fovisms Mākslas virziena fovisma raksturojums, autori, darbu attēli.
4. Primitīvisms Mākslas virziena primitīvisma raksturojums, autori, darbu attēli.
5. Kubisms Mākslas virziena kubisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
6. Ekspresionisms Mākslas virziena ekspresionisma raksturojums, autori, darbu attēli.
7. Futūrisms Mākslas virziena futūrisma raksturojums, darbu attēli, autori.
8. Abstrakcionisms Mākslas virziena abstrakcionisma raksturojums, novirzieni, darbu attēli, autori.
9. Dadaisms Mākslas virziena dadaisma raksturojums, autori, darbu attēli.
10. Sirreālisms Mākslas virziena sirreālisma raksturojums, autori, darbu attēli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mākslas virzienu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme noteikt mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta.
2. Mākslas virzienu raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme noteikt mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta.
3. Mākslas virzienu grupēšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme noteikt mākslas virzienu pēc tā pazīmju teorētiska apraksta.
4. Attēlu piederība virzieniem. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme noteikt attēlā virzienam raksturīgo.
5. Attēlu piederība virzieniem. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme noteikt attēlā virzienam raksturīgo.
6. Attēlu piederība virzieniem. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prasme noteikt attēlā virzienam raksturīgo.
7. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zināšanas - mākslinieki, kas pārstāv virzienus.
8. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zināšanas - mākslinieki, kas pārstāv virzienus.
9. Virzieni un tos pārstāvošie mākslinieki 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Zināšanas - mākslinieki, kas pārstāv virzienus.
10. Mākslas virzienu iezīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izvēlies no iezīmju kopuma tās, kuras atbilst noteiktajam mākslas virzienam.
11. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
12. Attēlu piederība virzieniem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki, kurā attēlā ir prasītais mākslas virziens/ stils.
13. Attēlā redzamā darba autors 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaki attēlā redzamā darba autoru - mākslas virziena pārstāvi.
14. Avota analīzes uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme analizēt tekstu.
15. Avota analīzes uzdevumi 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme analizēt tekstu.
16. Mākslas virzienu pēctecība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosaki 20.gadsimta sākuma mākslas virzienu vietu mākslas virzienu hronoloģijā.
17. Attēlā redzamā darba virziens 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaki attēlā redzamā latviešu mākslinieka darba virzienu - modernisma ietekmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēlu noteikšana 00:20:00 vidēja 7 p. Attēli - piederība virzieniem, autori.
2. Virzienu pazīmes 00:20:00 vidēja 14 p. Mākslas virzieniem raksturīgās pazīmes - noteikšana.
3. 20.gs.sākuma mākslas virzieni 00:35:00 vidēja 18 p. Tēmas uzdevumu apkopojums.