19. gadsimts, 20. gadsimta sākums ir lielu sociālu, ekonomisku, zinātnes pārvērtību laiks - nozīme bija gan Č.Darvina teorijai par sugu evolūciju, gan A.Einšteina relativitātes teorijai, tāpat arī fotogrāfijas, kino izgudrošanai, jaunu transporta un masu saziņas līdzekļu attīstībai utt. Visi šie procesi vedināja uz iepriekšējo gadsimtu vērtību pārvērtēšanu.
 
2779560272.jpg
Attēlā: Kloda Monē darbs "San Lezāra stacija" - attēlo moderno pilsētvidi
Pārstāv impresionisma virzienu, kura mērķis - notvert mirkli ar konkrēto apgaismojumu, kustību.
  
19. gadsimta virziens impresionisms sagatavoja radikālās izmaiņas mākslā. Tās turpināja postimpresionisms un jūgendstils - arī mākslā sākās atteikšanās no vērtībām, kuras dominēja iepriekšējos gadsimtos.
 
Starry-Night.jpg
Attēlā: Postimpresionisma pārstāvja Vincenta van Goga darbs "Zvaigžņotā nakts"
Mākslinieks darbā pauž savas iekšējās izjūtas, emocijas ar krāsu, līniju izteiksmīgumu. Neizvirza mērķi - attēlot realitāti.
 
Aizsākās māksliniecisko skolu saskaldīšanās process - jaunie virzieni ne tikai  apkaroja akadēmiskumu mākslā, bet nereti - arī viens otru.
Jaunos radošos principus sāka noteikt citas vērtības:
  • gan saprātīgais, gan jūtas un emocijas, arī šo abu pieeju sajaukums;
  • tika noliegta ārējās pasaules izzināšana, aktuāls kļuva jautājums par cilvēka un Visuma savstarpējām attiecībām;
  • vairs netika meklēts skaistums, bet gan traģiskais un neglītais;
  • tika sašaurināts izteiksmes līdzekļu lietojums - par vērtību kļuva lakonisms (ierobežota izteiksmes līdzekļu izvēle).
black-square-and-red-square-1915.jpg
Attēlā: Kazimira Maļeviča darbs "Melnais laukums un sarkanais laukums"
 
Modernā māksla atzina mākslinieka - indivīda subjektīvo pasaules redzējumu, izpratni, gaumi.
Svarīgi!
Par modernismu tiek saukti visi jaunie 20. gadsimta sākuma mākslas virzieni, bet ar jēdzienu "avangarda māksla" apzīmē tos virzienus, kuri pretendē uz atrašanos progresa priekšgalā, realizējot radikālas estētiskas programmas.
Līdzās jaunajiem virzieniem 20. gadsimtā pastāv arī iepriekšējo laikmetu mākslas virzieni, piemēram, klasicisms un reālisms - daudziem māksliniekiem ir svarīgi to izteiksmes principi un vērtības.
 
1200px-Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942-1140x622.jpg
Attēlā: Amerikāņu mākslinieka Edvarda Hūpera reālisma stilā ieturētais darbs "Naktsputni"
 
Atsauce:
Mākslas vēstures pamati II/Tatjana Kačalova, Rihards Pētersons.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 137 lpp.
http://www.artsalonholland.nl/uploads/lightbox/817caeee-2238-4358-ab5b-c97300ae92ad/2779560272
http://www.vangoghgallery.com/catalog/image/0612/Starry-Night.jpg
https://uploads1.wikiart.org/images/kazimir-malevich/black-square-and-red-square-1915.jpg
https://blog.singulart.com/wp-content/uploads/2019/09/1200px-Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942-1140x622.jpg