Teorija

Interese par tā saucamo primitīvo tautu mākslu (tautu, kuras dzīvo pirmatnējo cilšu dzīvesveidu - bez pilsētām, tehnikas u.c.) aizsākās 19. gadsimta beigās. Tā radīja naivismu jeb primitīvismu - mākslas virzienu, kurš iekaroja sev redzamu vietu 20.gadsimta mākslā, bija iedvesmas avots citiem māksliniekiem. Primitīvismam raksturīga:
  • tieša, nesamākslota - bērnišķīga pasaules uztvere un atspoguļojums,
  • tajā līdzās pastāv realitāte un sapņi, fantāzijas, iedomātais,
  • tēli un sižeti vienlaicīgi ir vienkārši un simboliski,
  • tas rod iedvesmu tautas mākslā un sadzīvē.
Viss iepriekš minētais arī radīja primitīvisma nosaukumu.
Viens primitīvisma novirziens bija pašmācības ceļā gleznošanu apguvušo autoru (autodidaktu) darbi. Tajos nebija pretenziju uz augstu kvalitāti, sižeti bija idilliskas, naivas dabas ainavas, sadzīves skati, zīmējums bija pedantisks, rūpīgs, neveikls. Šī virziena spilgtākais pārstāvis ir Anrī Ruso. 
 
lejupielāde (1)_ruso_ sapnis.jpg
Attēlā: Anrī Ruso darbs "Guļošais čigāns".
 
Otru ievirzi primitīvisma mākslā veidoja profesionāļi, kuri, meklējot mākslā dabiskumu un tiešumu, izmantoja tautas meistaru darbu stilu, teiksmainu dzīves tulkojumu. Spilgtākais šī virziena pārstāvis ir Marks Šagāls.
  
lejupielāde (1)_sagals_vijolnieks.jpg 
Attēlā: Marka Šagāla darbs "Vijolnieks"
Tajā redzama stūraina, neveikla vijolnieka figūra, kas slejas pāri vienkāršu mājiņu jumtiem. Savos darbos Šagāls daudz izmantoja dzimtās Baltkrievijas pilsētas Vitebskas tēlus, iespaidus - ieliņas, ormaņus, muzikantus, mīlētājus, dzīvniekus utt.
 
Pēc Pirmā pasaules kara, pārceļoties uz dzīvi Francijā, Šagāls turpina savā mākslā sakausēt jaunos iespaidus un atmiņu tēlus no dzimtās pilsētas, realitāti un fantāziju, to attēlojot ar nepastarpinātu vienkāršību, sirsnību.
 
parīze. skats pa logu_sagals.jpg
Attēlā: Marka Šagāla darbs "Parīze. Skats pa logu"
  
Līdzīgi motīvi: fantāzijas, vīziju, sapņu un realitātes sajaukums, reālu objektu nereāli salikumi parādīsies arī sirreālisma stilā. Tāpēc abi stili jeb virzieni var šķist līdzīgi.
Svarīgi!
Atšķirībā no sirreālisma, kurā arī saplūst realitāte un sapņi, fantāzijas, primitīvisms saglabā bērnišķīgu vienkāršību, tiešumu, bet sirreālismā dominē racionāli aprēķināta pārliecība par zemapziņas varu, izsmalcināti elegants un vienlaicīgi nejauks, šokējošs glezniecības stils.  
Atsauce:
Mākslas vēstures pamati II/Tatjana Kačalova, Rihards Pētersons.- Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 137 lpp. Izmantotā literatūra: 53.-55.lpp. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Henri_Rousseau_-_La_zingara_addormentata.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4a/Image-Chagall_Fiddler.jpg
http://annex.guggenheim.org/collections/media/full/37.438_ph_web.jpg