Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Starptautiskā sistēma Starptautiskā sistēma pēc "aukstā kara". Humanitārā intervence.
2. Globalizācija Globalizācija. Antiglobālisti un to kritiķi.
3. Sabiedrība Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
4. Globālās problēmas Globālās vides un cilvēces attīstības problēmas.
5. Starptautiskā noziedzība Starptautiskā noziedzība (narkotiku tirdzniecības, prostitūcijas, nodokļu nemaksāšanas, kontrabanda utt.).
6. EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO).
7. ASV loma pasaulē ASV loma pasaulē (prezidenti Dž. Bušs un B. Klintons).
8. NATO NATO loma un paplašināšanās.
9. ES paplašināšanās Eiropas integrācijas procesi (Eiropas Savienības paplašināšanās).
10. Postkomunistiskās valstis Postkomunistisko valstu attīstība.
11. Krievija pasaules politikā Krievija pasaules politikā (B. Jeļcina un V. Putina prezidentūras).
12. NVS Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.
13. Nemieri postkomunistiskajās valstīs Konflikti postkomunistiskajās valstīs (Balkānu konflikts; Kosovas konflikts).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starptautiskā sistēma 90. gados.
2. Globalizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Globalizācija, antiglobālisti un to kritiķi.
3. Fovisma gleznas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Fovisma mākslinieka Anrī Matissa gleznas.
4. Mūsdienu sabiedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
5. Globālās problēmas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Globālās vides un cilvēces attīstības problēmas.
6. Starptautiskā noziedzība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starptautiskā noziedzība (narkotiku tirdzniecības, prostitūcijas, nodokļu nemaksāšanas, kontrabanda u. tt.).
7. EDSO 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Starptautiskā kārtība. Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO).
8. ASV un to loma pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. ASV un to loma pasaulē (ASV prezidenti - B. Klintons un Dž. Bušs).
9. NATO 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās loma un paplašināšanās.
10. NATO 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ziemeļatlantijas līguma organizācija, tās loma un paplašināšanās.
11. Eiropas integrācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Eiropas integrācijas procesi (Eiropas Savienība).
12. Postkomunistiskās valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Postkomunistiskās valstis, to attīstība.
13. Krievija pasaules politikā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Krievijas loma pasaulē.
14. NVS 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.
15. Postkomunistiskās valstis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Konflikti postkomunistiskajās valstīs.
16. Notikumi pēc PSRS sabrukuma 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Notikumi pasaulē pēc PSRS sabrukuma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaule pēc "aukstā kara" 00:00:00 vidēja 10 p. Starptautiskā sistēma. Globalizācija. Postindustriālā un postmodernā sabiedrība.
2. Globālās vides un cilvēces problēmas 00:00:00 vidēja 6 p. Globālās vides un cilvēces problēmas. Starptautiskā noziedzība.
3. ASV loma pasaulē 00:00:00 vidēja 4 p. ASV loma pasaulē (prezidenti Dž. Bušs un B. Klintons).
4. Starptautiskās organizācijas 00:00:00 vidēja 12 p. EDSO, NATO un ES.
5. Postkomunistiskās valstis 00:00:00 vidēja 12 p. Postkomunistisko valstu attīstība. Neatkarīgo Valstu Sadraudzība.