STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Starptautiskā sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Globalizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Fovisma gleznas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Mūsdienu sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Globālās problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Starptautiskā noziedzība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. EDSO

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. ASV un to loma pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. NATO

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. NATO

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Eiropas integrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Krievija pasaules politikā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. NVS

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Notikumi pēc PSRS sabrukuma

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Pasaule pēc "aukstā kara"

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Globālās vides un cilvēces problēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. ASV loma pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Starptautiskās organizācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

12
5. Postkomunistiskās valstis

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem