Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Starptautiskā sistēma 2p.
2. Globalizācija 2p.
3. Mūsdienu sabiedrība 2p.
4. Starptautiskā sistēma 1p.
5. Starptautiskā sistēma 1p.
6. Globalizācija 1p.
7. Sabiedrība 1p.