Teorija

Uzdevumi

1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Māksla 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Zinātne, literatūra un izglītība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Baroka celtnes

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Apgaismība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Apgaismība politikā, tautsaimniecībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Apgaismība un reliģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Apgaismības izplatīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Apgaismības nacionālās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Apgaismotāji un enciklopēdisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Literatūra 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Mūzika 18. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Arhitektūra un māksla 18.gs.

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Priekšstati par pasauli, sabiedrību 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Māksla, zinātne, literatūra un izglītība 17./18.gs. mijā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Apgaismība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. Apgaismības izplatīšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

11
5. Literatūra, mūzika un māksla 18.gs.

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem