Noslēguma testi vēsturē

Teorija

Uzdevumi

1. Absolūtisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Brīvais tirgus un merkantilisms

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Anglija 16. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Francija 16. - 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. "Saules karalis" Luijs XIV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Krievija 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pēteris I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Apgaismotais absolūtisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Teritoriju pārdale Eiropā 18.gs.

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5
11. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5

Testi

1. Absolūtisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Brīvais tirgus un merkantilisms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Eiropas valstis 16. - 17. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem