Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Māksla 17./18.gs. mijā 2p.
2. Zinātne, literatūra un izglītība 2p.
3. Baroka celtnes 1p.
4. Māksla 17./18.gs. mijā 1p.
5. Zinātne, literatūra un izglītība 1p.