Teorija

Uzdevumi

1. Baznīca un sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Senjori un vasaļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Mūku ordeņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ubagotājmūku ordeņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dzīve klosterī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Bruņinieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Viduslaiku pilis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Zemnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pilsētu veidošanās un attīstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Tirdzniecība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pārtika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Bērnība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sievietes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Karošana un ieroči

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Epidēmijas, bads un nemieri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Notikumi viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Notikumi viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Baznīca un sabiedrība viduslaikos. Feodālisms

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Mūku ordeņi. Dzīve klosterī

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Viduslaiku pilis. Bruņinieki

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Zemnieku dzīve

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Viduslaiku pilsētas

Grūtības pakāpe: vidēja

7
6. Tirdzniecība un pārtika viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Bērni un sievietes viduslaiku sabiedrībā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
8. Epidēmijas, bads un nemieri viduslaikos

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem