Grūtības pakāpe:
00:25:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Pilsētu veidošanās un attīstība 2p.
2. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 2p.
3. Pilsētu veidošanās un attīstība 1p.
4. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 1p.
5. Pilsētas pārvalde. Cunftes un ģildes 1p.