Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu meklēšana pēc dalīšanās ar atlikumu Citi augsta 7 p. Apjomīgi mēģinājumi dalīšanā. Izpratne par atlikuma veidošanos. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
2. Staru krustošanās Citi vidēja 3 p. Zina, ka stars ir bezgalīgi garš, prot uzzīmēt un saskaitīt krustpunktus. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
3. Ziemeļbrieži Citi augsta 5 p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Sagatavošanās olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
4. Šokolāžu cena Citi augsta 5 p. Teksta uzdevums par divu lielumu starpību. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
5. Zelta naudas lādes Citi augsta 6 p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
6. Skaitļu kvadrāts Citi augsta 4 p. Zina pirmskaitļus. Atbildi iegūst mēģinājumu veidā. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
7. Figūras sadalīšana Citi augsta 2 p. Pierādījums ar šaha dēlīša krādojumu, spriedumi par melno un balto rūtiņu skaitu. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
8. Ābolu grozi Citi augsta 5 p. Spriedumi, kurā izmanto nezināmo. Pierādījums. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klasei. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
9. Daļskaitļu summa Citi augsta 4 p. Prot saskaitīt daļas un pārveidot neīstas daļas. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
10. Kvadrāta sadalīšana domino kauliņos Citi augsta 6 p. Pierādījums ar šaha dēlīša krāsojumu. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
11. Cipari un to summas Citi augsta 3 p. Apjomīgu mēģinājumu uzdevums. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
12. Pierādījums par skaitļa kvadrātu Citi augsta 7 p. Prot skaitli sadalīt pirmreizinātājos, zina pirmskaitļus. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 4. uzdevums
13. Spriedumi par masām Citi augsta 2 p. Loģisku spriedumu virkne. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 6. klasei 2014./2015. m.g. 5. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās olimpiāde 2014./2015. gads. 6. klase 00:00:00 augsta 15 p. Skaitļu meklēšana pēc dalījuma un atlikuma, staru krustošanās, invariantu metode
2. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 1., 2.,3. uzdevums 00:00:00 augsta 15 p. Cena, invariantu metode, skaitļu kvadrāts
3. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms 2014./2015. g. 6. klase 3., 4. uzdevums 00:00:00 augsta 7 p. Figūras sadalīšana, ābolu sadalīšana pa groziem, izmanto x
4. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 1., 2. uzdevums 00:00:00 augsta 10 p. Spriedumi par daļskaitļu summām, kvadrāta sadalīšana domino kauliņos
5. Latvijas 42. atklātā matemātikas olimpiāde 2014./2015. g. 6. klasei 3., 4.,5. uzdevums 00:00:00 augsta 12 p. Skaitļu trijstūris, pierādījums par skaitļiem un to kvadrātiem, spriedumi par masām