Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Daļskaitļu summa 4p.
2. Kvadrāta sadalīšana domino kauliņos 6p.