Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Cipari un to summas 3p.
2. Pierādījums par skaitļa kvadrātu 7p.
3. Spriedumi par masām 2p.