Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ciparu skaits Citi vidēja 8 p. Atšķir ciparu no skaitļa, saskaitot daudz objektus, prot vispārināt. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
2. Kvadrāts un 2 taisnes Citi vidēja 2 p. Prot izvēlēties taisņu un kvadrātu savstarpējo novietojumu. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
3. Piparkūkas Citi vidēja 5 p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
4. Kustības uzdevums Citi vidēja 5 p. Laika, ceļa un ātruma aprēķināšana. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
5. Zelta naudas dalīšana Citi augsta 6 p. Invariantu metode. Strukturēts uzdevums. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
6. Tortes sadalīšana Citi vidēja 2 p. Figūras sadalīšana vienādās, mazākās figūrās. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
7. Reizināšana ar burtiem Citi augsta 7 p. Atrast burtu vērtības. Pierādījums. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
8. Spaiņu tilpums Citi augsta 4 p. Noteikt otra spaiņa tilpumu, ja viena spaiņa tilpums ir zināms. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015.m.g. Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posms. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skola
9. Daļu summa Citi vidēja 6,5 p. Prot saskaitīt daļas. Zina, kādā gadījumā daļu summa ir vesels skaitlis. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 1. uzdevums
10. Taisnstūra pārklāšana Citi vidēja 4 p. Pierādījums ar šaha dēlīša krāsojumu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 2. uzdevums
11. Taisnstūra laukums un perimetrs Citi vidēja 7 p. Zina pirmskaitļus, prot aprēķināt taisnstūra perimetru un laukumu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 3. uzdevums
12. Skaitļa un tā ciparu summa Citi vidēja 3 p. Spriedumi par cipariem un to skaitu. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 4. uzdevums
13. Monētu svēršana Citi augsta 4 p. Strukturēts uzdevums ar sarežģītiem spriedumiem. Latvijas 42. atklātās matemātikas olimpiādes 5. klasei 2014./2015. m.g. 5. uzdevums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 00:00:00 augsta 10 p. Ciparu skaits, kvadrāta sadalīšana ar taisnēm, invariantu metode.
2. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 13 p. Kustības uzdevums, invariantu metode, ģeometrija.
3. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 4.-5. uzd. 00:00:00 augsta 11 p. Ciparu vietā burti, spaiņa tilpums.
4. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 19,5 p. Daļu summa kā 1, taisnstūra pārklāšana ar figūriņām, taisnstūris un pirmskaitļi.
5. Novada olimpiāde 5. klasei 2014./2015. m.g. 4.-5. uzd. 00:00:00 augsta 7 p. Skaitlis un tā cipari, svēršana. Uzdevumiem ir tikai viens variants.