Grūtības pakāpe:
1. Kustības uzdevums 5p.
2. Zelta naudas dalīšana 6p.
3. Tortes sadalīšana 2p.