Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas daļas pamatīpašība
2. Algebrisko daļu saīsināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zināms jaunais saucējs.
2. Daļas paplašināšana ar noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots jaunais saucējs.
3. Algebriskas daļas saīsināšana (pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pakāpe paliek skaitītājā
4. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pakāpe paliek saucējā
5. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saīsina ar skaitli un binomu
6. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli, saīsina skaitļus
7. Atkārtojums. Skaitļa iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot reizrēķinu līdz 100
8. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
9. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznes pirms iekavām vienādo skaitlli un mainīgo, saīsina binomus
10. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pirms iekavām iznes mainīgo un pakāpi, saīsina binomus
11. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli un mainīgo (no kvadrāta), saīsina binomus
12. Atkārtojums. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
13. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Lieto kvadrātu starpības formulu. Skaitlis nav izkāpināts
14. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto kvadrātu starpības formulu. Skaitlis ir izkāpināts
15. Algebriskas daļas saīsināšana, atpazīstot saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Doti formulu atbilžu varianti. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā - kvadrātu starpības formulu
16. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā - kvadrātu starpības formulu
17. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot starpības kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā iznes pirms iekavām skaitli
18. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot summas kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saucējā lieto summas kvadrāta formulu, skaitītājā iznes pirms iekavām skaitli
19. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. axy+bx+cy+m
20. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
21. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
22. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
23. Algebriskas daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Skaitītājā grupēšana, saucējā - kvadrātu starpības formula
24. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaitītājā iznes mainīgo, saucēju grupē
25. Algebriskas daļas paplašināšana I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reizina ar skaitli
26. Algebriskas daļas paplašināšana II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reizina ar binomu
27. Algebriskas daļas paplašināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznas pirms iekavām skaitli, paplašina ar skaitli
28. Algebriskas daļas paplašināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot starpības kvadrāta lietošanu
29. Algebriskas daļas paplašināšana V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto kvadrātu starpības formulu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015) Citi zema 1 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu saīsināšana. Vienkārši uzdevumi 00:00:00 vidēja 10 p. Uzdevumi, kuros neizmanto saīsinātās reizināšanas formulas
2. Algebrisku daļu saīsināšana, lietojot saīsinātās reizināšanas formulas 00:00:00 augsta 12 p. Lieto summas vai starpības kvadrāta formulu un kvadrātu starpības formulu
3. Algebrisku daļu saīsināšana, izmantojot grupēšanu 00:00:00 augsta 13 p. Izmanti grupēšanu un kvadrātu starpību
4. Algebriskas daļas paplašināšana 00:00:00 vidēja 9 p. Paplašina ar skaitli, ar mainigo vai binomu