Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskas daļas pamatīpašība
2. Algebrisko daļu saīsināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas saīsināšana, ja dots saucējs 1. izziņas līmenis zema 2p. Zināms jaunais saucējs.
2. Daļas paplašināšana ar noteiktu saucēju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots jaunais saucējs.
3. Algebriskas daļas saīsināšana (pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pakāpe paliek skaitītājā
4. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pakāpe paliek saucējā
5. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu I 1. izziņas līmenis zema 1p. Saīsina ar skaitli un binomu
6. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli, saīsina skaitļus
7. Atkārtojums. Skaitļa iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot reizrēķinu līdz 100
8. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
9. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznes pirms iekavām vienādo skaitlli un mainīgo, saīsina binomus
10. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pirms iekavām iznes mainīgo un pakāpi, saīsina binomus
11. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli un mainīgo (no kvadrāta), saīsina binomus
12. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu I 2. izziņas līmenis zema 2p. Lieto kvadrātu starpības formulu. Skaitlis nav izkāpināts
13. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto kvadrātu starpības formulu. Skaitlis ir izkāpināts
14. Algebriskas daļas saīsināšana, atpazīstot saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti formulu atbilžu varianti. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā - kvadrātu starpības formulu
15. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā - kvadrātu starpības formulu
16. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot starpības kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaitītājā lieto starpības kvadrāta formulu, saucējā iznes pirms iekavām skaitli
17. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot summas kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējā lieto summas kvadrāta formulu, skaitītājā iznes pirms iekavām skaitli
18. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. axy+bx+cy+m
19. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli. Strukturēts uzdevums
20. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis augsta 1p. Skaitītāju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznes skaitli
21. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 1p. Saucēju sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznes skaitli
22. Algebriskas daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Skaitītājā grupēšana, saucējā - kvadrātu starpības formula
23. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Skaitītājā iznes mainīgo, saucēju grupē
24. Algebriskas daļas paplašināšana I 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizina ar skaitli
25. Algebriskas daļas paplašināšana II 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizina ar binomu
26. Algebriskas daļas paplašināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznas pirms iekavām skaitli, paplašina ar skaitli
27. Algebriskas daļas paplašināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot starpības kvadrāta lietošanu
28. Algebriskas daļas paplašināšana V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmanto kvadrātu starpības formulu

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 13. uzd. Daļas saīsināšana (2015) Citi zema 1p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu saīsināšana. Vienkārši uzdevumi 00:00:00 vidēja 10p. Uzdevumi, kuros neizmanto saīsinātās reizināšanas formulas
2. Algebrisku daļu saīsināšana, lietojot saīsinātās reizināšanas formulas 00:00:00 augsta 12p. Lieto summas vai starpības kvadrāta formulu un kvadrātu starpības formulu
3. Algebrisku daļu saīsināšana, izmantojot grupēšanu 00:00:00 augsta 13p. Izmanti grupēšanu un kvadrātu starpību
4. Algebriskas daļas paplašināšana 00:00:00 vidēja 9p. Paplašina ar skaitli, ar mainigo vai binomu