Skaitliskās daļas pamatīpašība: skaitliskās daļas vērtība nemainās, ja tās skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu skaitli, kas nav \(0\).
Atbilstoši - šādu daļas reizināšanu ar skaitli sauc par daļas paplašināšanu, bet dalīšanu - par daļas saīsināšanu.
Piemērs:
1.
2(43=2434=812
Daļas skaitītājs un saucējs ir reizināti ar skaitli \(4\), t.i., daļa 23 ir paplašināta ar papildreizinātāju \(4\).
2.
1421=142213=23
Daļas skaitītājs un saucējs ir izdalīts ar skaitli \(7\), t.i., daļa 1421 ir saīsināta ar \(7\).
Ar algebriskām daļām, tāpat kā ar skaitliskām daļām, var veikt dažādas darbības: tās var saskaitīt, atņemt, reizināt, dalīt vai kāpināt.
Veicot šīs darbības un vienkāršojot iegūto rezultātu, nākas izmantot algebriskās daļas pamatīpašību.
Algebriskās daļas vērtība nemainās, ja tās skaitītāju un saucēju reizina vai dala ar vienu un to pašu izteiksmi, kuras vērtība nav nulle.
Piemērs:
1.
x1(3xx+5=x13xx+53x
Daļas skaitītājs un saucējs reizināts ar monomu \(3x\); daļa x1x+5 ir paplašināta ar papildreizinātāju \(3x\).
 
2.
7y+5yy+5=7y+51yy+51=7y
Daļas skaitītājs un saucējs ir izdalīts ar binomu \(y + 5\); daļa 7(y+5)y(y+5) ir saīsināta ar \(y+5\). 
Ievēro!
Izpildot darbības ar algebriskām daļām, parasti pieņem, ka visas darbības tiek veiktas tikai šo daļu definīcijas apgabalā (t.i. atbilstoši pieļaujamajām mainīgo vērtībām). Tāpēc katrai daļai definīcijas apgabalu norāda tikai tad, ja tas ir nepieciešams pēc uzdevuma nosacījumiem.
Piemērs:
Saīsini daļu 26a3bc169a2c
 
1. Tā kā skaitļu \(26\) un \(169\) kopīgais dalītājs ir \(13\), tad šos skaitļus var saīsināt:26a3bc169a2c=213a3bc1313a2c=2a3bc13a2c
 
2. Saīsina vienādās pakāpes.
2.1. Pakāpes a3 un a2 saīsina, izdalot tās ar mazāko pakāpi a2.
a3a2=a2+1a2=a2a1a2=a11=a
 
2a3bc13a2c=2a31bc13a2c=2abc13c
 
2.2. Saīsina vienādos mainīgos reizinātājus \(c\). Mainīgo \(b\) nevar saīsināt, jo daļas skaitītājā nav tāda mainīgā!
2abc13c=2abc13c=2ab13
 
Atbilde:
Saīsinot daļu 26a3bc169a2c, iegūst 2ab13jeb213ab.
Atsauce:
 Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 57. - 58.lpp