Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 1p.
2. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 4p.
3. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 1p.
4. Algebriskas daļas saīsināšana 4p.
5. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 3p.