Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Kombinatorika pamatskolā

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kombinatorika Ko pēta kombinatorika
2. Koka diagramma Koka diagramma. Tabula.
3. Saskaitīšanas likums Saskaitīšanas likums
4. Reizināšanas likums Reizināšanas likums.
5. Variācijas un kombinācijas Variācijas. Kombinācijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevums par savstarpējiem sūtījumiem.
2. Saskaitīšanas likums 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēļu skaita noteikšana, ja izvēlas vienu elementu.
3. Kombinatorika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viena pasākuma vadītāja izvēle no grupām.
4. Koka diagramma no 2 elementiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana. Koka zīmēšana, ja savienojums sastāv no diviem elementiem.
5. Koka diagramma no trim elementiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Koka zīmēšana, ja savienojums sastāv no trim elementiem.
6. Reizināšanas likums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savienojumu skaita noteikšana, ja izvēlas 3 elementu izlasi.
7. Ēdienkarte 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ēdienkartes izvēļu noteikšana.
8. Ceļu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ceļu izvēle (bez dota zīmējuma).
9. Grafs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādo ceļu noteikšana (ar dotu zīmējumu).
10. Variācijas. Stundu saraksts 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Stundu saraksta sastādīšana.
11. Dažādo skaitļu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cik dažādu skaitļu var izveidot?
12. Dažādo vārdu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Cik dažādu vārdu var izveidot?
13. Kombinācijas. Iespēja nopirkt divas lietas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iespēju skaits nopirkt divas dažādas lietas.
14. Variācijas un kombinācijas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salīdzini, ar ko atšķiras variācijas un kombinācijas! (filmas)
15. Variācijas un kombinācijas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nostiprini zināšanas par variācijām un kombinācijām!

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Divciparu skaitļi (2019) Citi zema 1p. Nosaka divciparu skaitļu skaitu, ja izmanto 2 dažādus ciparus
2. Kombinatorika. Augļu kociņi (2017) Citi zema 1p. Permutācijas
3. Kombinatorika. Skaitļu skaits (2015) Citi zema 1p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
4. Kombinācijas. Akvareļi (2005) Citi vidēja 1p. 2005.g. eksāmenā. Uzdevums par nesakārtotu izlašu skaitu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika 00:10:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti lietot saskaitīšanas un reizināšanas likumus!
2. Kombinatorika 00:10:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti noteikt variācijas un kombinācijas!
3. Kombinatorika 00:10:00 vidēja 8p. Pārbaudi savas prasmes kombinatorikā!