Kombinatorika ir mācība par dažādu savienojumu skaita aprēķināšanu.
Kombinatorikas uzdevumos parasti ir jānoskaidro, vai ir iespējams izveidot prasītā veida savienojumu un cik dažādos veidos to var izdarīt.
Piemērs:
1. Cik dažādus trīsciparu telefona numurus var izveidot no pieciem cipariem (piemēram, 1, 2, 3, 4, 5)?
Atbilde: 125
 
2. Cik dažādos veidos var izveidot deju pāri, ja kolektīvā ir 3 zēni un 4 meitenes?
Atbilde: 12
 
3. Cik dažādos veidos var izveidot dežurantu pāri, ja klasē ir palikuši: Aija, Vita, Reinis un Juris?
Atbilde: 6
 
4. Cik dažādos veidos var izvēlēties divus skolēnus, pirmo - par tāfeles tīrītāju, otro - par grīdas slaucītāju, ja klasē ir palikuši: Aija, Vita, Reinis un Juris?
Atbilde: 12
Viens no veidiem, kā atrisināt kombinatorikas uzdevumus, ir apskatīt visus iespējamos elementu savienojumus, to sauc par pilno pārlasi.
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France,Gunta Lāce, Ligita Pickaine. -Rīga: Lielvārds, 2009. - 270 lpp. - izmantotā literatūra: 98.-106. lpp.